fbpx

Multicco Group

Film promocyjny Multicco

Produkcja: SF Media

Klient: Multicco

Na zlecenie firmy Multicco, lidera branży TLS na Podlasiu stworzyliśmy film promocyjny. Jego głównym założeniem było zachęcenie przyszłych kandydatów do rozpoczęcia kariery w firmie. Na przykładzie wypowiedzi pracowników różnego szczebla pragnęliśmy pokazać szereg korzyści związanych z pracą u naszego klienta.  Sztandarowym produktem jeśli chodzi o politykę rekrutacyjną firmy Multicco jest Akademia Młodego Spedytora, tej informacji również nie zabrakło w naszej produkcji.

Spot wizerunkowy oparty był w głównej mierze na pracownikach firmy Multicco. Dużą część materiału stanowią ich wypowiedzi opisujące przyjazną atmosferę w pracy, możliwości rozwoju oraz dodatkowe benefity. Zaakcentowaliśmy również wysoki poziom świadczonych usług, kompetencje pracowników oraz międzynarodowy charakter firmy.