fbpx

Agrosolar

Agrosolar – film reklamowy

Produkcja: SF Media

Klient – Agrosolar

Odlecieliśmy!

Agrosolar to lider z sektora odnawialnych źródeł energii. Naszym celem podczas produkcji tego filmu promocyjnego było pokazanie procesu dostawy oraz montażu paneli fotowoltaicznych.

Film reklamowy miał nawiązywać do tematyki słońca, atmosfery i natury. Chcieliśmy przez to stworzyć film promocyjny, w którym mogliśmy zaprezentować szerokie spectrum obsługiwanych inwestycji. Firma Agrosolar jest wykonawcą zarówno farm solarnych, dużych instalacji na dachach wielkopowierzchniowych jak również standardowych systemów w zabudowie jednorodzinnej i dzięki wykorzystaniu dalekich ujęć udało się nam to zaakcentować.

Część merytoryczną spotu promocyjnego postanowiliśmy oprzeć na ukazaniu wysokich kompetencji wykwalifikowanego personelu na każdym etapie obsługi klienta. Podczas produkcji spotu zależało nam na ukazaniu wysokorozwiniętego zaplecza logistycznego oraz bardzo dużego wachlarza usług.